Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2013 , Vol 19 , Issue 5
Kadmiyum, Bakır ve Kurşunun İn Vitro İnek Uterus Kasılmaları Üzerine Etkileri
YILDIRIM E1, MACUN HC1
DOI : 10.9775/kvfd.2013.8805 Keywords :