Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2012 , Vol 18 , Issue 5
Biberiye ve Kekik Esansiyel Yağları Katkısının Marine Edilmiş Kerevitlerin (Astacus leptodactylus Esch., 1823) Raf Ömrüne Etkisinin Belirlenmesi
DUMAN M1, EMIR COBAN O1, OZPOLAT E1
DOI : 10.9775/kvfd.2012.5975 Keywords :