Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2012 , Vol 18 , Issue 2
The Effect of Pepper Gas (OC) on Some Biochemical Parameters in Rats
SEYHAN E1, MERT N1, MERT H1
DOI : 10.9775/kvfd.2011.5399 Keywords :