Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2009 , Vol 15 , Issue 1
Pnömonili sığırlarda Mycoplasma bovis, M. dispar, M. bovirhinis ve M. mycoides subsp. mycoides (küçük koloni tipi)’in PZR ile belirlenerek patolojik bulguların incelenmesi
ÖZEN H1, KARAMAN M1, ŞAHİN M1, ÖZCAN K1
DOI : 10.9775/kvfd.2008.108-A Keywords :