Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2003 , Vol 9 , Issue 1
Ankara ve Kars'ta Satışa Sunulan Ayranların Mikrobiyoloji ve Kimyasal Kalite Yönünden Değerlendirilmesi
Gülmez M, Güven A, Sezer Ç, Duman B
Keywords :