Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2016 , Vol 22 , Issue 5
Evaluation of Survival of Salmonella Typhimurium in Homemade Kefir
YILMAZ AKSU F, MURATOĞLU K, SANDIKÇI ALTUNATMAZ S, AKTARAN BALA D, ÖZGEN ARUN Ö
DOI : 10.9775/kvfd.2016.15287 Keywords :