Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2012 , Vol 18 , Issue 2
Production of Rhamnolipid (A Biosurfactant) Using Free and Immobilized Cells of Pseudomonas sp.
SIDAL U1, YILMAZ ES1
DOI : 10.9775/kvfd.2011.5440 Keywords :