Other Issues : Previous Next
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2015 , Vol 21 , Issue 1
Articles
Ruminant Parasitic Diseases and Treatment Methods at Folklore of Konya Area in Central Anatolia Region
Pages 1-7 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11159

Limnatis nilotica Bulunan Suda Dezenfeksiyon Amaçlı Olarak Nikotinin Bakır Sülfat İle Karşılaştırılması
Pages 9-11 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11223

Bıldırcınlarda Kafes Yoğunluğunun Yumurta kalitesi Üzerine Etkileri
Pages 13-18 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11374

In ovo Bütirik Asit Beslemesinin Hindilerde Yumurtadan Çıkma, Performans ve İnce Barsak Morfolojisi Üzerine Etkileri
Pages 19-25 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11393

Oral Yolla Uygulanan β-glukan ve Diyet Kısıtlamasının Ratların Fekal Mikroflorasına Etkisi
Pages 27-30 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11481

Farklı Kriyoprotektanların Eritme Sonrası Arı Sperm Kalitesi Üzerine Etkileri
Pages 31-35 DOI : 10.9775/KVFD.2014.11515

Cholistani İneklerde Boğa Maruziyetinin Doğum-sonrası Üreme Etkinliği Üzerine Etkisi
Pages 37-40 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11573

Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesi’nde Üretilen Mısır Silajı ve Çiğ Sütlerde Listeria Türlerinin Varlığı
Pages 41-44 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11664

Bal Arısı Kolonilerinde (Apis mellifera L.) Arı Akarı (Varroa destructor Anderson&Trueman) İle Mücadelede Arı Kekine Katılan Thymol ve Oksalik Asidin Etkisi
Pages 45-48 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11669

Yumurtacı Tavuklarda (Lohman Brown) in vivo Körbarsak Fermentasyonunda Sindirilebilir Çinko (II) Şelat Kompleksi ve Çinko (II) İle Zenginleştirilmiş Soya Fasulyesi Küspesi İlavesinin Seçilen Parametrelere Etkisi
Pages 49-54 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11679

İstanbul Yenikapı Theodosius Limanından Bizans Köpeklerinin Vücut Ağırlığı Tahmini
Pages 55-59 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11693

Koç Spermasının Dondurulmasında Kullanılan Soğutma Oranlarının Membran Bütünlüğü ve Motilite Özelliklerine Etkisi
Pages 61-67 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11726

Ruminantların Fötal Abomasal İçeriklerinde Coxiella burnetii’nin PCR ile Tespiti
Pages 69-73 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11729

Investigation of Contagious Agalactia by Bacteriological and PCR Methods in Sheep and Goats
Pages 75-80 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11790

Koç Spermasının Dondurulması Üzerine L-Ergothionin, N-asetil sistein ve Sisteinin Etkileri
Pages 81-86 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11792

Hayvan Dışkılarından Vankomisin Dirençli Enterokokların İzolasyonu, Antimikrobiyal Direnç Profillerinin ve Vankomisin Direnç Genlerinin Saptanması
Pages 87-94 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11805

Güney Marmara Bölgesindeki Bal Arılarının Yavru Çürüklüğü Hastalığı etkenlerinin PZR ve Kültürel Metodlar ile Belirlenmesi
Pages 95-99 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11873

Liken Ekstrelerinin Sağlıklı Ratlar Üzerindeki Etkileri ve Bu Ekstrelerin Diyabete Bağli Çoklu Organ Yetmezliğinin Önlenmesinde Medikal Kullanımı
Pages 101-110 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11913

İran’da Atların Viral Arteritisi Enfeksiyonunun Mevsimsel, Coğrafi, Yaş ve Cins Yayılımı
Pages 111-116 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11934

Köpeklerde Dirofilaria immitis Enfeksiyonu Nedenli Transient Glomerüler Disfonksiyon
Pages 117-121 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11680

Lahore, Pakistan ve Çevresinde Küçükbaş Geviş Getiren Hayvanlar Arasında Balantidium coli’nin Prevalansı, Hematolojisi ve Tedavisi
Pages 123-126 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11781

The Molecular Characterization and Detection of Group A Rotavirus From Calves with Diarrhea in Turkish Republic of Northern Cyprus
Pages 127-130 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11904

Mycoplasma haemofelis Infection and Imaging of Mycoplasma haemofelis Using Scanning Electron Microscopy in a Cat
Pages 131-134 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11647

Hiperadrenokortisizmli Bir Köpekte Mitotan Kullanımına Bağlı Gelişen Hipoadrenokortisizm
Pages 135-137 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11933

The Use of Decellularized Animal Tissues in Regenerative Therapies
Pages 139-145 DOI : 10.9775/kvfd.2014.11663