Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2011 , Vol 17 , Issue 1
Taze Ot, Silaj ve Kuru Ot Şeklinde Yedirilen Yoncanın Kuzularda Performans, Karkas ve Etin Duyusal Özellikler Üzerine Etkisi
CERCI IH1, ERISIR Z1, GURDOGAN F1, SEVEN I1, PATIR B1, DIKICI A1, KILINC U1, CIFTCI M1
DOI : 10.9775/kvfd.2010.2539 Keywords :