CERCI IH, ERISIR Z, GURDOGAN F, SEVEN I, PATIR B, DIKICI A, KILINC U, CIFTCI M. Taze Ot, Silaj ve Kuru Ot Şeklinde Yedirilen Yoncanın Kuzularda Performans, Karkas ve Etin Duyusal Özellikler Üzerine Etkisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (1): 107 - 112, 2011. DOI: 10.9775/kvfd.2010.2539