Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2014 , Vol 20 , Issue 6
High-level Mupirocin Resistance in a Staphylococcus pseudintermedius Strain from Canine Origin
MÜŞTAK HK1, SAREYYÜPOĞLU B1, DİKER KS1
DOI : 10.9775/kvfd.2014.11289 Keywords :