MÜŞTAK HK, SAREYYÜPOĞLU B, DİKER KS. High-level Mupirocin Resistance in a Staphylococcus pseudintermedius Strain from Canine Origin. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 20 (6): 967-969, 2014. DOI: 10.9775/kvfd.2014.11289