Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2011 , Vol 17 , Issue 5
Pişmiş Döner Kebaplarda Mikrobiyolojik Kalite ve Mikrobiyel Gelişim Üzerine Bir Araştırma
BOSTAN K1, YILMAZ F1, MURATOGLU K1, AYDIN A1
DOI : 10.9775/kvfd.2011.4438 Keywords :