Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2011 , Vol 17 , Issue 4
Sellülaz Enziminin Buğday Samanının Besleme Değeri, in vitro Sindirimi ve Mikrobiyal Protein Üretimi Üzerine Etkileri
KALKAN H1, FILYA I1
DOI : 10.9775/kvfd.2010.4246 Keywords :