KALKAN H, FILYA I. Sellülaz Enziminin Buğday Samanının Besleme Değeri, in vitro Sindirimi ve Mikrobiyal Protein Üretimi Üzerine Etkileri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (4): 585-594, 2011. DOI: 10.9775/kvfd.2010.4246