Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2010 , Vol 16 , Issue 3
Fipronil damlatma çözeltisinin kedi ve köpeklerde pirelere ve köpeklerde kenelere etkisi
TUZER E1, MUZ MN1, BILGIN Z1, ERCIN Z1, TINAR R1
DOI : 10.9775/kvfd.2009.1044 Keywords :