TUZER E, MUZ MN, BILGIN Z, ERCIN Z, TINAR R. Fipronil damlatma çözeltisinin kedi ve köpeklerde pirelere ve köpeklerde kenelere etkisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (3): 469-472, 2010. DOI: 10.9775/kvfd.2009.1044