This Journal is indexed and abstracted in
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2010 , Vol 16 , Issue 2
Malya Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen Esmer ırkı ineklerin süt verim özellikleri ve bunlar üzerine bazı çevre faktörlerinin etkileri
ÇİLEK S1, BAKIR G1
DOI : 10.9775/kvfd.2009.943 Keywords :