ÇİLEK S, BAKIR G. Malya Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen Esmer ırkı ineklerin süt verim özellikleri ve bunlar üzerine bazı çevre faktörlerinin etkileri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (2): 347-350, 2010. DOI: 10.9775/kvfd.2009.943