Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2010 , Vol 16 , Issue 2
Kırıkkale bölgesinde koyun kökenli Echinococcus granulosus izolatlarının moleküler karakteri
BUDAK YILDIRAN FA1, YILDIZ K1, ÇAKIR Ş1, GAZYAĞCI AN1
DOI : 10.9775/kvfd.2009.638 Keywords :