Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2010 , Vol 16 , Issue 2
Kültürü yapılan Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss)’nın barsağından izole edilen hareketli Aeromonassuşlarının antibiyotik hassasiyetleri üzerine NaCl’ün etkisi
KORUN J1, TOPRAK HB1
DOI : 10.9775/kvfd.2009.453 Keywords :