KORUN J, TOPRAK HB. Kültürü yapılan Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss)’nın barsağından izole edilen hareketli Aeromonassuşlarının antibiyotik hassasiyetleri üzerine NaCl’ün etkisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (2): 193-198, 2010. DOI: 10.9775/kvfd.2009.453