Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2009 , Vol 15 , Issue 3
Yerli koyun ırklarında derinin fötal dönemdeki yapısal özelliklerinin histolojik yöntemlerle incelenmesi
AKTAŞ A1, DAĞLIOĞLU S 1
DOI : 10.9775/kvfd.2008.141-A Keywords :