AKTAŞ A, DAĞLIOĞLU S. Yerli koyun ırklarında derinin fötal dönemdeki yapısal özelliklerinin histolojik yöntemlerle incelenmesi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 15 (3): 391-396, 2009. DOI: 10.9775/kvfd.2008.141-A