Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2008 , Vol 14 , Issue 1
Kırıkkale yöresinde süt sığırlarında Brusellozis, Listeriozis ve Toksoplazmozis’in seroprevalansı ve birlikte görülme sıklığı
ÖCAL N1, BABÜR C1, YAĞCI BB1, MACUN HC1, ÇELEBİ B1, KILIÇ S1, PİR YAĞCI İ1
DOI : 10.9775/kvfd.2008.09-A Keywords :