ÖCAL N, BABÜR C, YAĞCI BB, MACUN HC, ÇELEBİ B, KILIÇ S, PİR YAĞCI İ. Kırıkkale yöresinde süt sığırlarında Brusellozis, Listeriozis ve Toksoplazmozis’in seroprevalansı ve birlikte görülme sıklığı. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 14 (1): 75-81, 2008. DOI: 10.9775/kvfd.2008.09-A