BINGOL SA, KOCAMIS H. Sağlıklı ve Diabet Oluşturulmuş Farelerin Böbrek Dokusunda Katalaz Enziminin RT-PCR ile Gen ve İmmunohistokimyasal Olarak Protein Ekspresyonu. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (5): 825-834, 2010. DOI: 10.9775/kvfd.2010.1766