KARAKAYA Y, ATASEVER M. Mısır Silajında Aflatoksin B1 Varlığının ve Süte Geçme Durumunun Araştırılması. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (1): S123-S127, 2010. DOI: 10.9775/kvfd.2010.2398