ALTINTAŞ L, YARSAN E. Ağızdan kullanılan bazı sülfonamid preparatlarının broilerlerde biyoeşdeğerliği. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 15 (2): 217-223, 2009. DOI: 10.9775/kvfd.2008.103-A