Cengiz ÜNSAL, Ece KOÇ YILDIRIM, Ayşe Nur AKKOÇ, Hümeyra ÜNSAL. Effects of Statins on Skeletal Muscle Contractile Properties in Rats. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 30 (4): 473-479, 2024. DOI: 10.9775/kvfd.2024.31671