Gencay Taşkın TAŞÇI, Nilgün AYDIN, Neslihan ÖLMEZ, Mesut YİĞİT, Mesut Erdi IŞIK, Zati VATANSEVER. Prevalence and Molecular Characterization of Tick-Borne Pathogens in Dogs in Northeast Anatolia Region, Türkiye. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 30 (2): 161-170, 2024. DOI: 10.9775/kvfd.2023.30303