Ping CAO, Yuhui XU, Zhaxi CAIREN, Ruizhe LI, Weixing GUO, Luo ZHOU, Shengmei CHEN, Mohammed YOSRI, Zhijie MA. Mitogenome Characterization and Diversity of the Nangqian Grey Yak (Bos grunniens). Kafkas Univ Vet Fak Derg, 29 (6): 727-732, 2023. DOI: 10.9775/kvfd.2023.30026