Aynur DEMİR, Zeynep Nilüfer AKÇASIZ, Özge ERDOĞAN BAMAÇ. Progressive Ocular Histiocytosis in a Cat. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 29 (3): 305-309, 2023. DOI: 10.9775/kvfd.2023.29127