Zihni MUTLU, Murat KARABAĞLI, Yusuf ALTUNDAĞ, Dilek OLĞUN ERDİKMEN, Didar AYDIN KAYA, Ermiş ÖZKAN, Ebuderda GÜNAY. Radiogrametric Analysis of the Metapodial Bones in English Setters. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 29 (2): 117-123, 2023. DOI: 10.9775/kvfd.2022.28650