Semih ALTAN, Hakan SAĞSÖZ, Berna ERSÖZ KANAY, Feray ALTAN, Emel ALAN, Remzi ÇEVİK. Tarantula Cubensis Extract and Low-Level Laser Therapy: A Histopathological, Radiological and Serological Analysis of Bone Repair on an Experimental Bone. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 29 (2): 125-135, 2023. DOI: 10.9775/kvfd.2022.28697