Havva KOFTAR, Canan EROĞLU GÜNEŞ, Mehmet NİZAMLIOĞLU, Ercan KURAR, Zafer BULUT. Evaluation of the Apoptotic Effect of Sinapic Acid in D17 Canine Osteosarcoma Cell Line. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 29 (1): 9-13, 2023. DOI: 10.9775/kvfd.2022.28290