Ebuderda GÜNAY, Ramazan ARICI, Hatice ŞENLİKÇİ, Selin YAĞCIOĞLU, Ahmet ESER, Kamber DEMİR, Serhat ALKAN, Mamet ÇEŞMECİ. Determination of Seminal Characteristics in Turkish Aseel Roosters. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 29 (1): 1-8, 2023. DOI: 10.9775/kvfd.2022.27920