Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, Mustafa Agah TEKİNDAL, Esra ÇELİK, Ali YİĞİT. Factors Affecting Elective Course Preferences of Veterinary School Students in Türkiye. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 29 (1): 55-62, 2023. DOI: 10.9775/kvfd.2022.28489