Funda ERDOĞAN ATAÇ, Çiğdem TAKMA, Yakut GEVREKÇİ, Şeniz ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ. Prediction of Marketing Live Weights in Hair Goat Kids Using Artificial Neural Network. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 28 (6): 739-746, 2022. DOI: 10.9775/kvfd.2022.28078