Osman Yaşar TEL, Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK, Oktay KESKİN, Ayfer GÜLLÜ YÜCETEPE, Aynur KARADENİZLİ. Development of Lateral Flow Test for Serological Diagnosis of Tularemia. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 28 (5): 579-584, 2022. DOI: 10.9775/kvfd.2022.27607