Turgut ANUK, Barış YILDIZ, Ramazan DEMİREL, Meryem İÇEN, Selma YILDIRIM, Hatice BEŞEREN, Baycan MOR, Özkan ÖZDEN. Usnic Acid Reduces Colon Cancer Cell Viability and Colony Formation by Aff ecting Cancer Cell Metabolism. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 28 (4): 491-497, 2022. DOI: 10.9775/kvfd.2022.27647