İhsan KELEŞ, Gencay EKİNCİ, Emre TÜFEKÇİ, Mehmet ÇİTİL, Vehbi GÜNEŞ, Öznur ASLAN, Ali Cesur ONMAZ, İlknur KARACA BEKDİK, Kemal VAROL, Ömer DENİZ. Etiological and Predisposing Factors in Calves with Neonatal Diarrhea: A Clinical Study in 270 Case Series. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 28 (3): 315-326, 2022. DOI: 10.9775/kvfd.2021.26981