Didem PEKMEZCI, Gulay CIFTCI, Umit OZCAN, Yucel MERAL, Duygu DALGIN. Tıkanıklık Olmayan Aşağı Üriner Sistem Disfonksiyonu Olan Kedilerde Felin Spesifik Serum Sulfürlü Glikozaminoglikan ve Dermatan Sülfat Seviyelerinin Değerlendirilmesi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 27 (3): 331-337, 2021. DOI: 10.9775/kvfd.2021.25375