Pınar CİHAN, Erhan GÖKÇE, Onur ATAKİŞİ, Ali Haydar KIRMIZIGÜL, Hidayet Metin ERDOĞAN. Prediction of Immunoglobulin G in Lambs with Artificial Intelligence Methods. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 27 (1): 21-27, 2021. DOI: 10.9775/kvfd.2020.24642