İsmail DEMİRCİOĞLU, Yasin DEMİRASLAN, İftar GÜRBÜZ, Mustafa Orhun DAYAN. Geometric Morphometric Analysis of Skull and Mandible in Awassi Ewe and Ram. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 27 (1): 43-49, 2021. DOI: 10.9775/kvfd.2020.24714