Erdener BALIKÇI, Nurdan GÜNGÖR, Fetiye KOLAYLI, Murat HÖKELEK. In Vitro Eff ect of Pelargonium sidoides on Promastigote Forms of Leishmania infantum and Leishmania tropica. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 27 (1): 51-56, 2021. DOI: 10.9775/kvfd.2020.24746