Kürşat ÖZER, Burak GÜMÜRÇİNLER, Murat KARABAĞLI. An Overlooked Entities in Small Animal Surgery: Splenic Disorders. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (6): 841-848, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2020.24551