F. Eser ÖZGENCİL, Fikret DİRİLENOĞLU, Deniz SEYREK İNTAŞ, A. Perran GÖKÇE, Gül ÇIRAY AKBAŞ, Mehmet PİLLİ, Çağrı GÜLTEKİN, Mehmet Alper ÇETİNKAYA, Gamze MOCAN. Ocular Transmissible Venereal Tumor in Two Dogs: Clinical and Cytohistopathological Evaluation. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (4): 567-572, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2019.23843