Mustafa Can GÜLER, Ayhan TANYELİ, Ersen ERASLAN, Fazile Nur EKİNCİ, Tuncer NACAR, Ömer TOPDAĞI. Higenamine Decreased Oxidative Kidney Damage Induced By Ischemia Reperfusion in Rats. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (3): 365-370, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2019.23250