Taylan ÖNYAY, Kamil Serdar İNAL, Birsen Deniz ÖZBAKIR, Hatice Özlem NİSBET, Cenk YARDIMCI, Kamil SAĞLAM, Ahmet ÖZAK. Colonoscopic Diagnosis of Atresia Coli in Calves: 19 Cases (2016-2018). Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (2): 165-169, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2019.22636